При водостају 991 cm на меродавном водомеру „ Јамена “ данас је укинута ванредна и уведена редовна одбрана од поплава на левој страни насипа уз Саву код Јамене у дужини од 20,61 километар. Ванредна одбрана и даље је на снази на 3,88 километара на левој обали Саве у зони Кленка.

На водној јединици „Босут-Сремска Митровица“ при јутрошњих 724 центиметара на водомерном месту „Босут“ укинута је редовна одбрана од поплава на делу реке Саве: десном насипу уз Источноободни канал у дужини од 5,5 km и на левом насипу уз Саву код Лаћарка у дужини од 14,95 km.

На водотоку Дунав и водотоку Надела уведена је редовна одбрана од поплава и то на деоницама леви насип уз Наделу од уставе и црпне станице „Иваново“ до ушћа у Дунав (2,30 km) и леви насип уз Дунав од ушћа Наделе до Скореновца (11,33 km), јер јутрошње мерење водостаја на водомеру „Панчево“ очитава 550 cm.

Како прогнозира Републички хидрометеоролошки завод Србије, водостај Дунава је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста, на Сави се може очекивати опадање водостаја, а Тиса је мањем порасту са тенденцијом стагнације наредна четири дана.