На водомоеру „Јамена“ јутрос је измерен водостај од 948 cm те је укинута редовна одбрана од поплава на устави и црпној станици „Босут“ и на левом насипу Саве код Сремске Раче.

Редовна одбрана од поплава сада је на снази на укупно 92 km одбрамбене линије у Војводини и то: на око 37 km савских насипа, oко 52 km на Дунаву, oко 2 km Наделе и на устави и црпној станици „Иваново“.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом мањег пораста и стагнације наредна четири дана.
Водостај Тисе је у стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег опадања наредна четири дана, док је водостај Саве је у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.