На меродавном водомеру „Ковин“ при водостају +534 центиметара укинута је редовна одбрана од поплава на реци Дунав и то леви насип уз Дунав од Скореновца до Ковина у дужини од 18,02 km и леви насип уз Дунав од Ковина до Дубовца у дужини од 23 km.

На меродавном водомеру „Шабац“ водне јединице „Источни Срем“ при водостају од +397 центиметара укинута је редовна одбрана од поплава на левој обали Саве у зони Кленка у дужини од 3,88 km.

Према прогнозама Републичког хидрометеоролошког савеза Србије, водостај Дунава је у мањем порасту и стагнацији са тенденцијом стагнације и мањег пораста, док је водостај Саве у мањем опадању са тенденцијом мањег опадања наредна четири дана.