Na merodavnom vodomeru „Kovin“ pri vodostaju +534 centimetara ukinuta je redovna odbrana od poplava na reci Dunav i to levi nasip uz Dunav od Skorenovca do Kovina u dužini od 18,02 km i levi nasip uz Dunav od Kovina do Dubovca u dužini od 23 km.

Na merodavnom vodomeru „Šabac“ vodne jedinice „Istočni Srem“ pri vodostaju od +397 centimetara ukinuta je redovna odbrana od poplava na levoj obali Save u zoni Klenka u dužini od 3,88 km.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog saveza Srbije, vodostaj Dunava je u manjem porastu i stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta, dok je vodostaj Save u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna četiri dana.