Oglas za prodaju drveta „na panju“ javnim prikupljanjem ponuda.