Оглас за продају дрвета „на пању“ јавним прикупљањем понуда.