U toku je dostava rešenja za  2017. i prva tri meseca ove godine za naknadu za odvodnjavanje od strane JVP „Vode Vojvodine“. Rešenja koja se upravo dostavljaju sačinjena su na osnovu baze podataka koju smo preuzeli iz Poreske uprave.

Preuzeta baza  ima dosta grešaka, nije  potpuno ažurna, te stoga i na rešenjima ima grešaka. Nezadovoljni korisnici mogu da se žale u skladu sa uputstvom koje im je prosleđeno kao sastavni deo rešenja. Nedoumice se takođe mogu  i lično razrešiti u kancelariji za rad sa strankama, od 10.00 – 14.00 časova, u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“, koja je upravo zbog toga i oformljena. Sve žalbe, kojih smo do sada primili na stotine, biće ramotrene u zakonskom postupku, a građani će blagovremeno biti obavešteni o ishodu.

Svesni smo da nas je veoma teško dobiti pozivanjem na oglašene brojeve telefona, uključujući i Korisnički servis 0800 21 21 21. Svi naši kapaciteti trenutno su u službi građana i činimo sve što možemo da greške što pre budu ispravljene. Međutim, poslato je blizu 700.000 rešenja, izuzetno je veliki pritisak, te  molimo za razumevanje i strpljenje.