Завршена је прва фаза радова на санацији леве обале реке Саве у зони археолошког локалитета Гомолава код насеља Хртковци. Радови су коштали 137 милиона динара, а у овој фази санирано је 250 метара  обале.

На овом делу реке Саве забележена је појава померања, односно, еродирања и рушења обале и приближавања реке насељу. Како би се такав тренд дефинитивно зауставио, започети су радови на санацији обале реке Саве у зони локалитета Гомолава, који ће спречити даље обрушавање обале. Циљ санације је стабилизација обале и заштита како археолошког налазишта, тако и самог насеља Хртковци од повишених вода реке Саве.

У оквиру ових радова, започетих у септембру 2017. године,  урађена је обалоутврда од каменог набачаја, док је у горњем делу обале постављен геопокривач – посебан материјал којим се стабилизује косина обале. Радове  је извело Водопривредно предузеће „Регулације“, Сремска Митровица.

Комплетна  санација обале реке Саве у зони Гомолаве у укупној дужини од 930 m, процењена је на око 610 милиона динара. Друга фаза радова, која није и коначна,  почиње већ током следеће недеље.

Локалитет Гомолава код насеља Хртковаца, Општина Рума, једно је од најзначајнијих археолошких налазишта на подручју Републике Србије и под заштитом је државе као археолошко налазиште од изузетног значаја.