Završena je prva faza radova na sanaciji leve obale reke Save u zoni arheološkog lokaliteta Gomolava kod naselja Hrtkovci. Radovi su koštali 137 miliona dinara, a u ovoj fazi sanirano je 250 metara  obale.

Na ovom delu reke Save zabeležena je pojava pomeranja, odnosno, erodiranja i rušenja obale i približavanja reke naselju. Kako bi se takav trend definitivno zaustavio, započeti su radovi na sanaciji obale reke Save u zoni lokaliteta Gomolava, koji će sprečiti dalje obrušavanje obale. Cilj sanacije je stabilizacija obale i zaštita kako arheološkog nalazišta, tako i samog naselja Hrtkovci od povišenih voda reke Save.

U okviru ovih radova, započetih u septembru 2017. godine,  urađena je obaloutvrda od kamenog nabačaja, dok je u gornjem delu obale postavljen geopokrivač – poseban materijal kojim se stabilizuje kosina obale. Radove  je izvelo Vodoprivredno preduzeće „Regulacije“, Sremska Mitrovica.

Kompletna  sanacija obale reke Save u zoni Gomolave u ukupnoj dužini od 930 m, procenjena je na oko 610 miliona dinara. Druga faza radova, koja nije i konačna,  počinje već tokom sledeće nedelje.

Lokalitet Gomolava kod naselja Hrtkovaca, Opština Ruma, jedno je od najznačajnijih arheoloških nalazišta na području Republike Srbije i pod zaštitom je države kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja.