Током протекла два дана пловни багер хитно је измуљио пловни пут кроз преводницу „Брана на Тиси“ па је дубина воде 2,8 метара. Како би пловни пут био проширен и додатно обезбеђен багер ће у непосредној близини бране од понедељка радити двократно, од 6 до 12 и од 14 до 18 часова, а пловила ће пропуштати од 12 до 14 и ноћу од 18 до 6 часова наредног дана. Током предстојећег викенда багер неће радити.

О режиму пловидбе кроз преводницу  обавештена је  Лучка капетанија Сента.