Изузетно низак водостај Дунава овог лета утицао је и на Хидросистем ДТД у Бачкој, који се и снабдева водом из ове реке преко Водозахватне уставе „Бездан“ и Црпне станице „Богојево“.

Од 5. августа до данас, водостај Дунава код Бездана опао је са -40 на -80 cm, што се није догодило још од 2003. године. Црпне станице сада раде у екстремним условима и овако ниски водостаји доводе до неправилности и искакања агрегата.

Упркос таквој ситуацији, напомињемо да су сви водостаји у каналској мрежи Хидросистема ДТД у нормалним и прописаним границама и да сви наши корисници – пољопривреда, индустрија и раибарство, имају и сада доступну воду.