У ово доба године и при оваквим хидролошким и метеоролошким условима, изузетно ниски водостаји и високе температуре, појава барске вегетације је уобичајена. Биљка која најчешће покрива водено огледало на каналима на којима  је успорен  проток воде у народу је позната као „сочивица“. Њен раст и разможавање су у директној вези са стајаћом водом, високим температурама и садржајем азотних и фосфорних материја које у воду доспевају спирањем са пољопривредног земљишта.

За уклањање барске вегетације углавном се користе пловне косачице. ЈВП „Воде Војводине“ располаже са четири пловне косачице,  а  где ће и када радити утврђује се на основу приоритета и стања на терену.