U ovo doba godine i pri ovakvim hidrološkim i meteorološkim uslovima, izuzetno niski vodostaji i visoke temperature, pojava barske vegetacije je uobičajena. Biljka koja najčešće pokriva vodeno ogledalo na kanalima na kojima  je usporen  protok vode u narodu je poznata kao „sočivica“. Njen rast i razmožavanje su u direktnoj vezi sa stajaćom vodom, visokim temperaturama i sadržajem azotnih i fosfornih materija koje u vodu dospevaju spiranjem sa poljoprivrednog zemljišta.

Za uklanjanje barske vegetacije uglavnom se koriste plovne kosačice. JVP „Vode Vojvodine“ raspolaže sa četiri plovne kosačice,  a  gde će i kada raditi utvrđuje se na osnovu prioriteta i stanja na terenu.