Ovog meseca započeti su radovi na rekonstrukciji i sanaciji prevodnice Bezdan i prevodnice i ustave Šebešfok. Vrednost radova,  koji su deo INTERREG – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, pod nazivom Kompleksno unapređenje vodoprivrede područja kanala „Baja-Bezdan” (BABEKA), iznosi skoro 3,5 miliona evra.

Obe prevodnice su dugi niz godina van funkcije pa je značaj ovih radova, kojima će opet biti osposobljene za rad, ogroman. Na Šebešfoku je u planu motorizovanje pogona na prevodnici i ustavi, dok će se na prevodnici Bezdan zadržati ručni pogon. Građevinskim, mašinskim i elektrotehničkim radovima će se promeniti trenutno loše stanje objekata i stvoriti preduslovi za njihov širi društveni značaj. Kada radovi budu završeni povećaće se nivo zaštite od poplava, stvoriće se uslovi za prelazak brodova iz Dunava u kanal Baja-Bezdan i obezbediće se puna operativna funkcija kanala, kao i dobra osnova za dalji razvoj sistema. Ovim aktivnostima će se zaštiti prirodni rezervati, unaprediti ekonomija i turizam, naročito nautički.

Zbog velikog kulturno-istorijskog značaja ovi objekti su evidentirani kao nepokretnost pod prethodnom zaštitom, te se stoga sanacija i rekonstrukcija izvode po principu očuvanja prvobitnog izgleda.

Radovi se finansiraju 85 procenata iz sredstava Evropske unije i 15 procenata iz sopstvenih sredstava JVP „Vode Vojvodine“, koje ulaže izuzetne napore kako bi sve bilo gotovo pre dogovorenog roka, tačnije do kraja 2019. godine.