Sanacija leve obale reke Dunav u zoni crpne stanice „Labudnjača“, kod Vajske, započeta pre dva meseca, nastavljena je ove nedelje. Tokom jula u okviru pripremnih radova raskrčeno je rastinje i obavljeno nulto snimanje terena. Međutim, loša hidrološka situacija, nizak vodostaj Dunava, obustavili su radove na postavljanju obaloutvrde koja će obalu zaštititi od sve izraženije erozije. Početkom ove nedelje hidrološka situacija je ipak povoljnija pa su aktivnosti na ovoj investiciji nastavljene. Omogućen je transport kamena brodom i njegova ugradnja. Radovi koji se izvode sprečiće približavanje reke nasipu i ostalim vodnim objektima, u ovom slučaju – izlivnoj građevini CS „Labudnjača“, a sve u cilju zaštite branjenog područja od visokih voda Dunava.

Ukupna vrednost radova je 159 miliona dinara, a finansiraju se iz Pokrajinskog fonda za vode APV.  Izvođač radova je VD „Dunav“ A.D. Bačka Palanka kao nosilac u ime grupe ponuđača, a dinamika radova i okončanje kompletnog posla u velikoj meri će  zavisiti od vodostaja Dunava.