У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (BABECA)“, који се реализује кроз INTERREG IPA програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у петак је у Новом Саду одржан округли сто на тему водопривреде. 

Партнери на овом пројекту су ЈВП „Воде Војводине”, Фонд „Европски послови” АП Војводине и Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља из Мађарске, a вредност радова је oко 8.700.000 евра.

Циљ округлог стола био је представљање главних пројектних активности које доприносе побољшању протока воде у каналу Баја-Бездан, унапређењу прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика од поплава. 
Скуп је отворила Ивана Ђурица, помоћница директора Фонда „Европски послови“ АП Војводине, а присутне су поздравили Милан Мандић, заменик директора за техничка питања Дирекције за водопривреду Доњег Подунавља и Стеван Илинчић, помоћник директора ЈВП „Воде Војводине”. Поред партнерских институција, округлом столу су присуствовале и колеге из Покрајинске владе, покрајинских институција, факултета, као и представници општина и других институција из области управљања водама. 

Делови канала „Баја-Бездан“, укључујући техничке просторије, чине део система за превенцију поплава, a током година капацитет водоснабдевања је значајно смањен због лошег одржавања, повећане количине биомасе и проблема квалитета воде у вези са блатом. Пројектом BABECA уредиће се канал Баја-Бездан (мађарски и српски део канала), канал Врбас-Бездан са српске стране и бране у Бездану и Шебешфоку које се налазе у склопу канала. Када радови буду завршени повећаће се ниво заштите од поплава, ствoриће се услови за прелазак бродова из Дунава у канал Баја-Бездан и обезбедити пунa оперативнa функцијa канала, као и солидна основа за даљи развој система. Ове активности ће имати и позитиван утицај на економију и туризам, нарочито наутички.

Имплементација пројекта је почела 2017, a планирано је да све буде готово до 2020. године.