Изложба „Дунав у Србији – Путовање кроз техничке музеје“ на којој се представио и Музеј вода „Никола Мирков“, Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“, отворена је прошле недеље у Музеју науке и технике у Београду.  Изложба је организована у склопу конференција Европске мреже речних музеја, а трајаће до 14. новембра.

Из архиве ЈВП „Воде Војводине“, која броји неколико хиљада фотографија насталих у току одбране од великих вода реке Дунав 1965. године, за изложбу су извучени најзанимљивији записи ове велике битке са природом. У излагању које је пратило фотографије присутни су чули колики је значај овог догађаја. Дунав је те године достигао највиши водостај од када су мерења започета, ангажовано је више него икада стручњака и механизације, а није постојала ни једна људска грешка. Човек и природа су се борили један на један, човек је победио због своје истрајности, а воде у Војводини су укроћене.

На изложби учествују и Музеј науке и технике – Београд, Вaздухoплoвни музej Београд, Mузej Вojвoдинe – Музејски комплекс Кулпин и Јавно предузеће „Пошта Србије“. Аутори изложбе и каталога су кустоси, истраживачи историје пловидбе, науке, инжењерства, градитељства, ваздухопловства, привреде, пољопривреде, рибарства и живота на Дунаву и уз Дунав. Сви они представили су значајне, узбудљиве, занимљиве, познате али и непознате догађаје, чији су јунаци били владари, капетани, бродари и пилоти, градитељи и инжењери, научници, војници, обични људи, a највише сам Дунав.