На овогодишњем, 51. по реду, Mеђународном сајму ЛОРИСТ, ЈВП „Воде Војводине“ учествује као суизлагач са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство на штанду Покрајинске владе у Мастер хали Новосадског сајма.

ЈВП „Воде Војводине“ овом приликом представиле су заштићена природна добра којима су управљач – Парк природе „Јегричка“ и Парк природе „Бељанска бара“.

Због својих природних вредности и особености, Јегричка је 2005. године стављена под заштиту као значајно природно добро II и III категорије, док је Бељанска бара 2013. године проглашена за заштићено подручје III категорије.