Информације о продаји дрвета „на пању“ можете наћи у прилозима.