Informacije o prodaji drveta „na panju“ možete naći u prilozima.