Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević i direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić obišli su danas radove na levoj obali reke Dunav kod Crpne stanice (CS) „Labudnjača“, u blizini naselja Vajska.

Tokom jula su započeti pripremni radovi na ovoj lokaciji, krčenje rastinja i nulto snimanje terena, kako bi se proverilo projektovano stanje. Trenutno se uređuje obala osnovnog korita i izrađuje konstrukcija za zaštitu obale od erozija, kamenim nabačajem. Nizak vodostaj Dunava  otežava transport kamena, zbog čega su radovi u jednom periodu bili čak i obustavljeni, ali se  očekuje da će sve ipak biti završeno u predviđenom roku, odnosno polovinom decembra ove  godine.

Leva obala reke Dunav kod naselja Vajska izuzetno je podložna erozionim procesima usled kojih se obala stalno obrušava i pomera ka odbrambenom nasipu. Stabilizacijom obale zaštitiće se objekti crpne stanice i osiguraće se prva odbrambena linija u slučaju poplava.

CS „Labudnjača“ je izgrađena 1963. godine i odvodnjava slivno područje od 5.489 ha, opremljena je sa dva električna agregata ukupnog kapaciteta 4,0 m3/s.

Sanacija, koja je vredna 159 miliona dinara, finansira se iz Budžetskog fonda za vode APV. Izvođač sanacionih radova je VD „Dunav“ AD Bačka Palanka kao nosilac posla ispred grupe ponuđača koju čine „PTP Dubrava“ DOO Bajmok i „Dunav i Tisa“ DOO Sombor.