ЈВП „Воде Војводине“ расписало је данас јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводина у пољопривредне сврхе. Укупна површина земљишта које се даје у закуп је око 245 хектара.

Оглас је намењен заинтересованим правним и физичким лицима који увид у документацију од значаја за овај поступак могу добити на веб сајту предузећа www.vodevojvodine.rs или на огласним таблама у седишту предузећа у Новом Саду или у радним јединицама предузећа у Сомбору, Оџацима, Врбасу, Новом Бечеју, Зрењанину и Вршцу. За додатне информације, заинтересовани се могу обратити на имејл vodzemkom@vodevojvodine.rs.

Рок за подношење понуда за за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводина у пољопривредне сврхе је четвртак, 8. новембар 2018, у 10.30 сати. Комисијско отварање понуда обавиће се у среду, 14. новембра 2018, у 11 сати, у ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, сала на четвртом спрату.

Линк за документацију налази се ОВДЕ.