У току је чишћење и измуљење магистралног канала Банатска Паланка – Нови Бечеј, које суфинансирају ЈВП „Воде Војводине” и општина Нови Бечеј, са скоро 16 милиона динара. Овај канал дугачак је око 150 километара и најважнији је канал за водоснабдевање целог Баната.

У плану је измуљење укупно око 46 хиљада кубика муља на деоници канала која је дужине од 1.5 километар, којим ће се решити проблем Новог Бечеја са подзменим водама, атмосферском и фекалном канализацијом, омогућити боља проточност, као и снабдевање водом свих корисника система за наводнавање, рибњака и свих осталих потрошача. Тренутно се чисти лева обала, појас од уставе Нови Бечеј према црпној станици, а планирано је да се следеће године радови наставе како би се средила и десна обала, а овај део канала који је у самој близини Новог Бечеја прилагодио грађанима. Радовима се инспекциона стаза спушта до воде, чиме се грађанима омогућује да приђу каналу, што раније није било могуће због појаса трске и високе обале. Главни циљ пројекта је да се унапреди основна функција магистралног канала с обзиром да оваквих радова није било од када овај канал ископан, пре 40 година.

Радове изводи Водопривредно предузеће „Горњи Банат”, а планирано је да буду готови почетком 2019. године.