Председник Покрајинске владе Игор Мировић пустио је данас у рад Црпну станицу „Кула“ која је део регионалног подсистема за наводњавање „Кула-Мали Иђош“. Догађају су присуствовали и секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић и директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић.

На каналу за наводњавање Кула-Мали Иђош, који је део истоименог регионалног подсистема, додатно је уређено првих пет километара. Ово је један од од једанаест пројеката из прве фазе Абу Даби фонда. У склопу ових радова, најпре су изведени геодетски и земљани радови, чиме је повећан капацитет канала, а потом је ова деоница канала обложена новом  водонепропусном фолијом, јер је стара била дотрајала, те је било доста губитака воде. Канал се снабдева водом из Хидросистема ДТД (Великог бачког канала), преко Црпне станице „Кула“. Радови су били вредни 1.044.287,00 евра, а извођач је био конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Екстра Аутотранспорт“ Кула и ЦМТ Београд.

Радови су почели тек средином августа ове године, јер би да су започети раније, било доведено у питање  несметано наводњавање пољопривредних површина које се иначе наводњавају из тог канала.

Регионални подсистем „Мали Иђош“ део је регионалног хидросистема „Северна Бачка“. Тренутно је изграђено 10, од укупно 15 километара канала. Када регионални систем буде коначно завршен требало би да  обезбеди воду за наводњавање 11.500 ha пољопривредних површина на подручјима општина Кула, Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола.