Kako je javnost već upoznata, u toku je dostava rešenja za naknadu za odvodnjavanje za poslednja tri kvartala 2018. godine. Uz predmetno rešenje dostavljeno je i obaveštenje o eventualnim dugovanja za period kada je to radila Poreska uprava, dakle, do kraja 2016. godine.

JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava javnost da se sada, isključivo na zahtev obveznika, može omogućiti uvid u stanje na računu (sva zaduženja i uplate obveznika) za period od početka  2013. do kraja 2016. godine, odnosno za period nadležnosti poreskih uprava.

Napominjemo da bi naknadu trebalo platiti u roku od 15 dana, od dana prijema. Posle tog roka zaračunava se zakonska kamata pa se dešava da obveznici izmire osnovni dug, a ostane im kamata koja stvara novi dug za koji oni uglavnom i ne znaju.

Za sva pitanja i eventualne nejasnoće, obveznicima su na raspolaganju sledeći brojevi telefona: 0800 21 21 21 (besplatani pozivi iz fiksne mreže MTS), 021/ 4881 – 590, 4881 – 592, 4881 – 539 i 4881 – 433.