Како је јавност већ упозната, у току је достава решења за накнаду за одводњавање за последњa три квартала 2018. године. Уз предметно решење достављено је и обавештење о евентуалним дуговања за период када је то радила Пореска управа, дакле, до краја 2016. године.

ЈВП „Воде Војводине“ обавештава јавност да се сада, искључиво на захтев обвезника, може омогућити увид у стање на рачуну (сва задужења и уплате обвезника) за период од почетка  2013. до краја 2016. године, односно за период надлежности пореских управа.

Напомињемо да би накнаду требало платити у року од 15 дана, од дана пријема. После тог рока зарачунава се законска камата па се дешава да обвезници измире основни дуг, а остане им камата која ствара нови дуг за који они углавном и не знају.

За сва питања и евентуалне нејасноће, обвезницима су на располагању следећи бројеви телефона: 0800 21 21 21 (бесплатани позиви из фиксне мреже МТС), 021/ 4881 – 590, 4881 – 592, 4881 – 539 и 4881 – 433.