Direktor JVP „Vode Vojvodine“ Slavko Vrndžić i predsednik  Privremenog organa Opštine Kula Velibor Milojičić, u prisustvu pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo Vuka Radojevića, potpisali su danas protokol o saradnji za izgradnju nove crpne stanice „Sivac“.

U delu naselja Sivac postoji dugogodišnji problem sa odvodnjavanjem jer postojeći režim kanala ne omogućava adekvatno odvođenje voda. JVP „Vode Vojvodine“ i Opština Kula izgradnju će finasirati sa po 50 procenata. Građevinska dozvola za gradnju crpne stanice postoji. Nadležni organ Opštine Kula dozvolu je izdao krajem  2016. godine.