Директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић и председник  Привременог органа Општине Кула Велибор Милојичић, у присуству покрајинског секретара за пољопривреду, водоприведу и шумарство Вука Радојевића, потписали су данас протокол о сарадњи за изградњу нове црпне станице „Сивац“.

У делу насеља Сивац постоји дугогодишњи проблем са одводњавањем јер постојећи режим канала не омогућава адекватно одвођење вода. ЈВП „Воде Војводине“ и Општина Кула изградњу ће финасирати са по 50 процената. Грађевинска дозвола за градњу црпне станице постоји. Надлежни орган Општине Кула дозволу је издао крајем  2016. године.