ЈВП „Воде Војводине“ је у 2018. години наставило започету развојну линију на јачању капацитета Војводине за наводњавање. Поред наводњавања, настављено је са инвестиционим улагањима у заштиту од вода, а значајна средства, чак и из међународних фондова, обезбеђена су за Хидросистем ДТД.

У 2018. години завршени су радови на осам од једанаест пројеката из прве фазе Програма изградње система за наводњавање у Војводини преко Абу Даби фонда. Прва фаза укупно је вредна 1,5 милијарди динара и требало би да обезбеди наводњавање за још 37.000 ha земљишта. У припреми је друга фаза, која обухвата 18 пројеката процењене вредности 50,5 милиона евра, чиме ће се омогућити наводњавање на  још близу 70.000 ha, што је циљ за наредну годину.

Ове године значајно је инвестирано и у јачање одбрамбених линија у Војводини. Настављени су радови на санацији леве обале реке Саве зони археолошког налазишта Гомолава код Хртковаца, вредни 315 милиона динара, а започети су и радови на санацији леве обале реке Дунав у зони Црпне станице „Лабудњача“, вредни 159 милиона динара.

За редовно одржавање система за одводњавање у 2018. години издвојено је око 1,132 милијарде динара, док је за радове на каналској мрежи из овогодишњег програма суфинансирања опредељено 350 милиона динара.

Настављен је и велики посао ревитализације целог тока Великог бачког канала радовима на деоници од Малог Стапара до Сомбора, вредним око 109 милиона динара. Започета је реконструкција Црпне станице „Бездан II“, кључног објекта за снабдевање водом бачког дела ДТД-а, вредна готово 73 милиона динара. Захваљујући ангажману ЈВП „Воде Војводине“ у међународним пројектима, у 2018. години започети су и изузетно важни радови на реконструкцији преводница Бездан и Шебешфок кроз ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија, вредни близу 3,5 милиона евра.

У наредној години настављамо са утемељеним циљевима како би оснажили постојеће капацитете и унапредили водне ресурсе Војводине.