Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Na vodomernim stanicama Kovin i Šabac i danas je zabeleženo opadanje vodostaja na rekama Dunav i Sava. Merama redovne odbrane […]

19. aprila 2018.

Merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeno je 44,9 kilometara u Vojvodini. Pojačano se prati i osmatra situacija na levom nasipu […]

18. aprila 2018.

Kancelarija za rad sa strankama, isključivo u vezi sa naknadom za odvodnjavanje za fizička lica, radi od 18. aprila 2018. […]

17. aprila 2018.

Bilten o sprovođenju odbrane od poplava za subotu, 14. april 2018.

14. aprila 2018.

Stanje na vodotocima u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“ gotovo je nepromenjeno u odnosu na juče. Redovna odbrana od poplava je na […]

12. aprila 2018.

OPOMENE, REPROGRAMI I PRIGOVORI