ЈВП „Воде Војводине“ и у 2019. години наставља са значајним инвестиционим улагањима у системе за наводњавање, затим, објекте за заштиту од вода и објекте на Хидросистему ДТД.

Када временски услови допусте, биће започети радови на коначној фази изградње Регионалног система „Мали Иђош“, вредни 3.621.021 евра. Ово је уједно и пројекат којим је проширена прва фаза изградње система за наводњавање из Абу Даби фонда у Војводини. Предвиђено је да у 2019. години у Војводини почну радови на другој фази – нових 12 пројеката који ће се финансирати из Абу Даби фонда, укупне вредности 21.497.578 евра. Када буде завршена друга фаза, биће могуће наводњавање на додатних 39.378 хекатара земљишта у Војводини.

У овој години очекују нас радови на завршној фази санације леве обале реке Саве у зони значајног археолошког налазишта Гомолава код Хртковаца. Током 2017. и 2018. године завршени су радови на три деонице, а вредност до сада спроведених радова износи 440 милиона динара.

За наступелу годину, планиране су инвестиције у водне системем и објекте из Буџетског фонда за воде у износу од 164,6 милиона динара. Међу овим инвестицијама, најзначајније су уређење и решавање проблематике латералног канала у Кули, који је и реципијент отпадних вода и изградња црпне станице Сивац ради одвођења атмосферских вода.

            У овој години очекује се и почетак радова на комплетној реконструкцији два хидрочвора на Хидросистему ДТД – у Клеку и Српском Итебеју, као и измуљење окретнице и изградња пристана за бродове у Зрењанину у оквиру пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју“. Овај стратешки пројекат финансира се из Interreg – IPA Програма прекограничне сарадње Србије са Румунијом, а укупна вредност целог пројекта износи 13,85 милиона евра.

ЈВП „Воде Војводине“ на овај начин одржава континуитет у инвестирању у водопривредни систем, како би се унапредили водни ресурси Војводине.