Без обзира на јучерашње падавине, ситуација на рекама на територији АП Војводина је непромењена у односу на јуче и водостаји су у опадању.

Према извештајима РХМЗ-а, водостаји Дунава, Саве, Тисе као и банатских водотока су у опадању. Овакав тренд се прогнозира и у наредном периоду.

Тренутни водостаји  су у домену средњих и средње високих, у поређењу са вишегодишњим просеком за овај период године.