Ove godine planirano je da se u funkcionisanje i održavanje kanala Hidrosistema DTD uloži oko 478  miliona dinara.

Samo u održavanje kanala HS DTD planirani su radovi u vrednosti od oko 306 miliona dinara. Najveći deo ovih sredstava – oko 96 miliona dinara, opredeljen je za izmuljenje kanala plovnom mehanizacijom. Ostatak sume za održavanje biće usmeren na radove na košenju podvodnog rastinja, uklanjanje vegetacije na obalama kanala, sečenje šiblja, popravku inspekcionih staza, kao i radove na samim objektima na HS DTD.

Za funkcionalne poslove, koji obuhvataju pripremne i poslove nadzora, izdvojeno je 143 miliona dinara, a za usluge snimanja, ispitivanja i izrade projektne dokumentacije 29 miliona dinara.

Svi ovi radovi i aktivnosti izvode se u cilju poboljšanja funkcionalnosti kanalske mreže Hidrosistema DTD i kako bi se korisnicima omogućilo nesmetano korišćenje vode, ali i poboljšali uslovi kako za odvodnjavanje u vreme povećanih padavina, tako i za navodnjavanje u sušnom periodu.