Измуљење две деонице водотока Јегричка, укупне дужине око 11 километара, у оквиру ИПА пројекта прекограничне сарадње Мађарска-Србија под називом „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области”, је завршено.

Радови су започети у октобру 2018. године. На деоници од Темеринског моста до Сирига, дугој 8,3 километара, уклоњен је нанос и трска из корита Јегричке помоћу две амфибијске машине са обе стране водотока. На овој деоници извађено је око 143.000 кубних метара наноса. Друга деоница почиње од прелива Змајево, у дужини од 2,6 километара низводно. Растиње је уклоњено тарупирањем, уређена је инспекциона стаза са обе стране канала, а уклоњено је око 22.000 кубних метара наноса.

Измуљењем водотока  пројекат се не завршава. У наредном периоду предвиђено је снимање профила корита Јегричке на ове две измуљене деонице,  уклањање вегетације и израда елабората изведеног стања. Након процеђивања воде из уклоњеног наноса следи разастирање материјала булдозером.

Циљ пројекта „Еколошко управљање  водама против екстремних временских услова у пограничној области” је побољшање водног биланса реке Јегричке и главног канала Курца у пограничном региону Мађарске и Србије Oсим тога, развиће се заједнички систем за анализирање и праћење, ради очувања квалитета воде и биодиверзитета у региону прекограничне сарадње и дефинисаће се дугорочна решења ради превенције деградације квалитета водa.
Водећи партнер на пројекту ECOWAM је Директорат за управљање водама у округу Доња Тиса, а остала два су Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” и Фонд Европски послови АП Војводине.

Укупна вредност  пројекта износи око 1.800.000 евра, а планирано је да све  буде готово ове  године.