JVP „Vode Vojvodine“, kao preduzeće kojem je poverena briga o vodnim resursima u pokrajini, tradicionalno je obeležilo 22. mart – Svetski dan voda. Ovogodišnji program je u znaku edukacije najmlađih, s obzirom na to  da je od izuzetne važnosti negovati svest dece o značaju vode uopšte i upoznati ih sa vodnim resursima u okolini u kojoj žive.

JVP „Vode Vojvodine“ organizovalo je povodom Svetskog dana voda školski čas o vodoprivredi u dvorcu Marcibanji-Karačonji, kojem su prisustvovali učenici trećeg razreda OŠ „Nikola Tesla“ iz Novog Sada. Mališani su imali priliku da se bliže upoznaju sa pojmom i delatnošću vodoprivrede kroz interaktivan pristup – kviz pitanja i odgovori, proučavanje hidrografske karte Vojvodine, te sklapanje puzli sa objektima i pronalaženje istih na karti, ali i igru sa modelom brodske prevodnice.

Takođe, JVP „Vode Vojvodine“ je povodom Svetskog dana voda nastupilo i na Novosadskom proleću na poziv Pokreta gorana Novog Sada. Ovom prilikom, održane su tri radionice za predškolce i jedna za decu osnovnoškolskog uzrasta pod sloganom „Bistar kao voda“.

Podsetimo da je rezolucijom Ujedinjenih nacija (UN) iz 1992. godine, za Svetski dan voda proglašen je 22. mart. –

Centralna tema ovogodišnjeg Svetskog dana voda je „Voda za sve – ne izostavljamo nikoga“.

Ne zaboravimo da kroz Vojvodinu protiču tri velike reke, Dunav, Sava i Tisa, banatski vodotoci, te da je kao krvotok premrežava 938 kilometara kanala u okviru Hidrosistema DTD i više od 20.000 kilometara meliorativnih kanala. Tako složen sistem, uz sve učestalije pojave poplava i suša, zahteva maksimalnu pažnju, stručne kadrove i mnogo sredstava. Izuzetno je važno da ga održavamo i brinemo se o njemu, te smo dali sebi za zadatak da o tome edukujemo decu još od vrtića. U divnom ambijentu dvorca, deca su uživala u proleću i naučila  da da nije ovog složenog sistema kojim upravljamo, Vojvodina danas ne bi tako izgledala.