ЈВП „Воде Војводине“, као предузеће којем је поверена брига о водним ресурсима у покрајини, традиционално је обележило 22. март – Светски дан вода. Овогодишњи програм је у знаку едукације најмлађих, с обзиром на то  да је од изузетне важности неговати свест деце о значају воде уопште и упознати их са водним ресурсима у околини у којој живе.

ЈВП „Воде Војводине“ организовало је поводом Светског дана вода школски час о водопривреди у дворцу Марцибањи-Карачоњи, којем су присуствовали ученици трећег разреда ОШ „Никола Тесла“ из Новог Сада. Малишани су имали прилику да се ближе упознају са појмом и делатношћу водопривреде кроз интерактиван приступ – квиз питања и одговори, проучавање хидрографске карте Војводине, те склапање пузли са објектима и проналажење истих на карти, али и игру са моделом бродске преводнице.

Такође, ЈВП „Воде Војводине“ је поводом Светског дана вода наступило и на Новосадском пролећу на позив Покрета горана Новог Сада. Овом приликом, одржане су три радионице за предшколце и једна за децу основношколског узраста под слоганом „Бистар као вода“.

Подсетимо да је резолуцијом Уједињених нација (УН) из 1992. године, за Светски дан вода проглашен је 22. март. –

Централна тема овогодишњег Светског дана вода је „Вода за све – не изостављамо никога“.

Не заборавимо да кроз Војводину протичу три велике реке, Дунав, Сава и Тиса, банатски водотоци, те да је као крвоток премрежава 938 километара канала у оквиру Хидросистема ДТД и више од 20.000 километара мелиоративних канала. Тако сложен систем, уз све учесталије појаве поплава и суша, захтева максималну пажњу, стручне кадрове и много средстава. Изузетно је важно да га одржавамо и бринемо се о њему, те смо дали себи за задатак да о томе едукујемо децу још од вртића. У дивном амбијенту дворца, деца су уживала у пролећу и научила  да да није овог сложеног система којим управљамо, Војводина данас не би тако изгледала.