На великим рекама које протичу кроз Војводину тренутно нема проблема. Мере редовне одбране од поплава и даље се спроводе на око  62 km реке Тамиш, на ком се бележи тенденција мањег опадања водостаја.

Водостај Дунава је у мањем порасту, али је и даље испод просечних вредности за ово доба године. Сава и Тиса су такође у мањем порасту.

На основу прогноза добијених од Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), од недеље, 12. маја, до уторка, 14. маја, над територијом Западне Србије и Војводине очекује се појава циклона који ће донети повећану количину падавина. Прогнозиранo je да ће у прва три дана пасти у просеку између 50 и 80 mm кише, што представља месечни просек за територију Србије.

Имајући у виду најављене временске прилике, стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ су спремне и активно прате стање на рекама на подручју Војводине. У складу са прогнозом РХМЗ-а, издато је обавештење водопривредним  предузећима у Војводини да се предузму све припремне радње предвиђене Оперативним планом и Нормативима за спровођење одбране од поплава.