На великим рекама које протичу кроз Војводину тренутно нема проблема. Редовна обрана од поплава спроводи се једино на око 62 km реке Тамиш, где је водостај у опадању. Водостаји осталих река су испод меродавних кота за проглашење редовне одбране од поплава и крећу се у оквору просека карактеристичних за ово доба године.  

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ активно прате стање на терену.

На основу прогноза добијених од Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), од недеље, 12. маја, до уторка, 14. маја, над територијом Западне Србије и Војводине очекује се појава циклона који ће донети повећану количину падавина. Прогнозиранo je да ће у прва три дана пасти у просеку између 50 и 80 mm кише, што представља месечни просек за територију Србије. У складу са прогнозом РХМЗ-а, издато је обавештење водопривредним  предузећима у Војводини да се предузму све припремне радње предвиђене Оперативним планом и нормативима за спровођење одбране од поплава.