На близу четири километара леве обале реке Саве код Кленка уведена је јутрос редовна одбрана од поплава, при водостају од 405 cm на меродавном водомеру. Код Сремске Митровице водостај Саве данас је износио 563 cm, док се редовна одбрана од поплава уводи тек када достигне 650 cm. РХМЗ прогнозира да ће сутра водостај Саве код Шапца достићи 446 cm, а код Сремске Митровице 601 cm.

На реци Тамиш су јутрос, после тринаест дана, укинуте мере редовне одбране од поплава. Водостај Тамиша има тенденцију опадања.

Дунав је у благом порасту, а Тиса у опадању, али је водостај обе реке у домену средње ниских вредности за мај.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ активно прате стање на терену.