U ovo vreme pre pet godina Srbija se borila sa velikim poplavama. Na području koje brani JVP „Vode Vojvodine“ najteže je bilo na reci Savi. Izložbom fotogafija u holu poslovne zgrade JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, koja je danas postavljena, podsećamo se tih dramatičnih dana.

Odbrana od poplava u Sremu 2014. godine, biće zapamćena i zabeležena kao jedna od najvećih na području Vojvodine. Trajala je  55 dana, od 26. aprila do 19. juna. Najteže je bilo sredinom maja. Sava kod Sremske Mitrovice  rasla je  i metar tokom dana. U večernjim satima 17. maja na vodomeru kod Sremske Mitrovice izmereno je  nikad  zabeleženih  869 cm. Rekord pre ovoga bio je davne 1974. i iznosio je 800 cm. Kada je vodostaj, tog 17. maja dostigao 857 cm, počela je preventivna evakuacija delova Sremske Mitrovice i Laćarka.

Kiša nije prestajala, nasipi su ojačavani hiljadama džakova, a Republički hidrometeorološki zavod prognozirao je da će Sava kod Sremske Mitrovice dostići neverovatnih 917 centimetara. Prognoze se srećom nisu ostvarile, a ubrzo smo saznali i zbog čega. Zapretila je nova  opasnost, ali sa branjenog područja, kako se to uobičajeno kaže, „iza leđa“. Dva kilometra od državne granice sa Hrvatskom popustio je nasip na Savi, a voda je nekontrolisano  stizala ne koritom, već kroz šume i atare, ugrožavajući sremska sela Jamenu, Sremsku Raču, Bosut, Morović, Višnjićevo, a u krajnjem slučaju Sremsku i Mačvansku Mitrovicu. U popodnevnim satima 18. maja voda je ušla u Jamenu.  Ljudi i mehanizacija morali su se povući i priznati da su nemoćni pred tolikom količinom vode. Ljudskih žrtava srećom nije bilo. Danonoćna borba najboljih stručnjaka vodoprivrede sa vodom za koju se nije  znalo ni koliko je ima ni odakle tačno dolazi trajala je sedam dana. Tokom odbrane u privremene odbrambene linije ugrađeno je: blizu milion malih džakova, 6.700 džambo vreća, 430 rolni folije i preko 16.000 kubika peska. Ugrožena naselja Morović, Višnjićevo, Bosut, Sremska Rača i Jamena štitilo je 40 km zemljanih nasipa podignutih za svega 48 sati. U te nasipe ugrađeno je više od 180.000 m3 zemlje.

Pokrajinski krizni štab u Sremskoj Mitrovici, bio je u stalnom zasedanju u zgradi vodoprivrede na samoj obali Save. U istoj zgradi bio je i privremeni pres centar gde su se danonoćno smenjivale novinarske ekipe.

Odbrana je koštala oko 300 miliona dinara.

Izložba se može pogledati do kraja juna radnim danima od 8 – 15 časova, u ulaznom holu poslovne zgrade JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25.