Семинар „Практични проблеми управљања водама у Србији и Мађарској“, у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Мађарска, одржан је у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“. Циљ пројекта  WATERatRISK,  јесте унапређење система управњања водама, превенција ризика и промовисање прилагођавања и ублажавања климатских промена.  

Укупан буџет пројекта започетог у октобру 2017. године је преко 850 хиљада евра. Водећи партнер је Универзитет у Сегедину, а партнери су Водопривредна дирекција Доњег Потисја, ЈВП „Воде Војводине“, Пољопривредни и Природно математички факултет у Новом Саду.

Пројекат се завршава 30. септембра ове године.