У току је реконструкција Преводнице „Бездан“ и Хидрочвора „Шебешфок“, након које ће оба објекта бити поново у функцији, после вишедеценијске паузе.

На „Бездану“ су демонтиране капије преводнице, које ће бити замењене новим, а уједно трају и припреме за репарацију бетонског дела објекта. На Преводници „Шебешфок“ одвијају се грађевински радови на уређењу коморе бетонског дела објекта. Овде је предвиђено осавремењивање и увођење електромоторног, уместо некадашњег ручног погона.

Радови на ова два објекта започети су у септембру 2018. године, а финасирају се из INTERREG – IPA програмa прекограничне сарадње Мађарска – Србија у оквиру пројекта под називом „Комплексно унапређење водопривреде подручја канала „Баја-Бездан” (BABEKA), a вредност радова који се изводе у Србији је око 3,4 милиона евра.

Овим радовима не само да ће се повећати ниво заштите од поплава, већ ће се створити и услови за прелазак бродова из Дунава у канал Баја-Бездан и обезбедити пунa оперативнa функцијa канала.