U toku je rekonstrukcija Prevodnice „Bezdan“ i Hidročvora „Šebešfok“, nakon koje će oba objekta biti ponovo u funkciji, posle višedecenijske pauze.

Na „Bezdanu“ su demontirane kapije prevodnice, koje će biti zamenjene novim, a ujedno traju i pripreme za reparaciju betonskog dela objekta. Na Prevodnici „Šebešfok“ odvijaju se građevinski radovi na uređenju komore betonskog dela objekta. Ovde je predviđeno osavremenjivanje i uvođenje elektromotornog, umesto nekadašnjeg ručnog pogona.

Radovi na ova dva objekta započeti su u septembru 2018. godine, a finasiraju se iz INTERREG – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija u okviru projekta pod nazivom „Kompleksno unapređenje vodoprivrede područja kanala „Baja-Bezdan” (BABEKA), a vrednost radova koji se izvode u Srbiji je oko 3,4 miliona evra.

Ovim radovima ne samo da će se povećati nivo zaštite od poplava, već će se stvoriti i uslovi za prelazak brodova iz Dunava u kanal Baja-Bezdan i obezbediti puna operativna funkcija kanala.