Мере које ЈВП „Воде Војводине“ свакодневно предузимају како би се ублажиле последице загађења на каналу код Србобрана, последњом анализом воде показале су ефекат.

Дошло је до побољшања квалитета воде низводно од Врбаса, на каналу Бечеј-Богојево због повећања протока, убацивања свеже воде у канал и осталих предузетих мера.

Наставићемо и у наредним данима да пратимо стање на каналу, али проблем загађења канала је комплексан и вишедеценијски, тако да дејством свих расположивих техничких могућности, ЈВП „Воде Војводине“ само ублажавају последице загађења, али не отклањају узроке.

Напомињемо да на иницијативу ЈВП „Воде Војводине“ надлежне инспекцијске службе контролишу поједине загађиваче и предузимају мере из својих надлежности.