Директор ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић прошле недеље се састао са потпредседником Покрајинске владе Ђорђем Милићевићем и делегацијом Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), коју је предводила Жужана Харгитаи, регионална директорка за Западни Балкан.

Једна од тема на састанку била је сарадња у области изградње нове и реконструкција постојеће инфраструктуре за наводњавање. Разговарало се о могућим улагањима у водопривредни систем у Војводини, кроз даље радове на каналској мрежи и улагања у акумулациона језера за наводњавање.

ЈВП „Воде Војводине“ има у плану два капитална пројекта која ће се финансирати из кредита ЕБРД. Први је регионални подсистем за наводњавање „Телечка“, који би водом снабдевао северну Бачку, а који се налази на територији општина Сомбор, Кула и Бачка Топола. Подсистем би могао да наводњава 25.145 хектара обрадивих површина, а оквирно процењена вредност ових радова би била око 40.000.000 евра. Други пројекат је обезбеђивање воде за наводњавање из акумулација Борковац и Павловци, које се налазе на Фрушкој гори. Из ових акумулација могло би се наводњавати 3.500 хектара обрадивих површина, махом воћњака. Предвиђено је да би за извођење овог пројекта требало определити око 12 милиона евра.

С обзиром да се у Војводини наводњава између четири и пет одсто обрадивих површина, а имајући у виду и климатске промене, потребно је да се брзо и ефикасно реагује и да се површине под системима за наводњавање значајно увећају у наредним годинама, закључено је на састанку.