Радови у оквиру овогодишњeг програма суфинансирања Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарстсво, ЈВП „Воде Војводине“ и локалних самоуправа, вредни су око 630 милиона динара. Захваљујући овим улагањима на подручју Војводине биће уређено око 1.200 километара канала и санирано 126 водопривредних објеката.

На овај начин ће се на територији 37 војвођанских градова и општина, побољшaти функционалност система за одводњавање и спречити задржавање воде на пољопривредном земљишту.

Скоро једнаке суме, које укупно износе око 540 милиона динара, биће уложене у системе за одводњавање на подручју Баната и Бачке, док се радови на подручју Срема процењују на око 94 милиона динара.