При водостају од 380 центиметара на брани „Велико Средиште“ на Марковачком потоку, код Вршца, јутрос је проглашена ванредна одбрана од поплава. Надлежне службе ЈВП „Воде Војводине“  и Водопривредног друштва „Јужни Банат“, Вршац,  предузимају све потребне мере предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.