Река Брзава у Банату за 24 сата порасла је више од метра. На водомеру   „Марковићево“, водостај је јутрос достигао 223 центиметра, па је на укупно 36,37 километара уведена редовна одбрана од поплава на тој реци.

На брани „Велико Средиште“ код Вршца, од јуче је на снази ванредна одбрана од поплава. Водостај на Марковачком потоку у мањем је опадању, а на самој брани нема појава које би могле утицати на стабилност објекта.

На водотоцима на којима је проглашена одбрана од поплава уведена су дежурства и  спроводе се све неопходне мере предвиђене Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.