Редовна одбрана од поплава јутрос је укинута на брани „Велико Средиште“ на Марковачком потоку, код Вршца, а водостај је за метар мањи у односу на јуче.

Редовна одбрана од поплава и даље се спроводи  на целом току Тамиша кроз нашу земљу и на Сави код Кленка, у укупној дужини од 65,52 километра. Водостаји су у опадању, а дежурства на одбрамбеним линијама спроводе се у складу са Општим и Опетаривним планом за одбрану од поплава. На одбрамбеним линијама нема евидентирaних негативних појава.