Радове на изградњи црпне станице „Јабука“ у насељу Глогоњ, код Панчева, који се финансирају из Абу Даби фонда данас су обишли председник Покрајинске владе, Игор Мировић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић и в.д. директора ЈВП „Воде Војводине“, Срђан Кружевић. Обиласку радова присуствовали су и градоначелник Панчева Александар Стевановић и представници конзорцијума извођача радова.

Радови на црпној станици „Јабука“ вредни 638.719,43 евра (без ПДВ-а), почели су 7. 8. 2020, а рок за завршетак је годину дана. Црпна станица је шахтног типа, укупног капацитета од 3.000 литара у секунди, што се постиже паралелним радом 4 агрегата укупне инсталисане снаге 180 кW (киловата). Предвиђена је уградња најмодерније машинске и електро опреме која ће омогућити потпуно аутоматизовани рад црпне станице.

Циљ овог пројекта је да се изградњом црпне станице и система регулационих устава омогући и одводњавање и наводњавање околног пољопривредног земљишта. На овај начин повезаће се мелиорациони сливови Тамиша и Наделе и додатно освежити водоток Наделe.

Основни подаци о подсистему Надела

Регионални подсистем Надела је део Регионалног хидросистема за наводњавање Баната и налази се на југозападу Баната. Обухвата бруто површину од око 80.000 хектара. Територијално припада општинама Зрењанин, Ковачица, Опово, Панчево и Ковин. Траса водотока Надела пролази кроз најплодније земљиште југозападног Баната.

Извођач радова је конзорцијум који чине: Машинокоп, Шабац (носилац посла), Хидроконтрол, Ниш и Електроволт, Ваљево.