Данас су в.д. директора „Воде Војводине“, Срђан Кружевић, в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Немања Ерцег и посланик и члан покрајинског Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине АПВ, Дарко Бађок обишли завршне радове у Српском Итебеју у оквиру пројекта BEGA.  

Пројекат BEGA има за циљ повезивање прекограничног региона кроз унапређење транспортне инфраструктуре, као и унапређење подручја канала Бегеј у међународно препознату туристичку дестинацију за посетиоце.

У завршној је фази и између осталог обухвата санацију хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју. Као део овог пројекта већ је изграђена двонаменска стаза (радно-инспекциона и бициклистичка) од границе са Румунијом до преводнице у Клеку. Завршен је и плутајући док за привез пловних објеката у Зрењанину.

В.д. директора, Срђан Кружевић овом приликом је скренуо пажњу на специфичност самих радова на реконструкцији преводнице, јер је у питању објекат из 1914. године који је потребно вратити у првобитно стање. Истакао је важност да се испоштују стандарди друштава који се баве културним наслеђем и заштитом споменика, те да ово буде један од два реконструисана објекта који ће за покретање користити ручни погон. Такође је рекао и да су ЈВП „Воде Војводине“ издвојиле средства за радове на комплетном измуљењу, како би се исушио део на ком је направљена грађевина. Ово је први пут од када је објекат изграђен да се радови обављају на сувом, што знатно олакшава цео процес.

Посланик и члан покрајинског Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Дарко Бађок изјавио је да дели задовољство што после више од 60 година присуствују ревитализацији и поновном отварању канала Бегеј за пловидбу. Изнео је и занимљив податак да се након радова на ревитализацији ових хидрочворова, појавила трајно заштићена врста рибе лињак што, по његовом мишљењу, јасно говори о позитивном утицају ревитализације канала Бегеј на животну средину. Он је поменуо и усвајање Просторног плана у Скупштини АП Војводине којим су дефинисани даљи кораци кад су у питању канал Бегеј и околно подручје.

Овај пројекат финансиран је преко ИНТЕРЕГ- ИПА програма прекограничне сарадње са Румунијом, а завршетак свих радова очекује се у јуну ове године.

Буџет за ЈВП „Воде Војводине“ износи 6.666.204,16 евра, од чега је вредност извођења самих радова око 4,5 милиона евра.

Након завршетка радова, очекује се поновно отварање пловидбе на Бегеју, а вишеструки значај овог пројекта биће видљив и кроз развој туризма, унапређење инфраструктуре и повезивање прекограничног региона, од Зрењанина па све до Темишвара.