Организовањем првог термина за пријем обвезника накнаде за одводњавање у Суботици, у четвртак 10. јуна, ЈВП „Воде Војводине“ наставља рад на терену. Обвезници накнаде, не само из Суботице, већ и из околних места и општина, могу доћи у зграду водопривредног предузећа „Северна Бачка“, Трг цара Јована Ненада 2/I, у периоду од 10 – 14 часова.

На овај начин сви они који плаћају накнаду за одводњавање, а имају неке недоумице, од представника ЈВП „Воде Војводине“ могу добити појединачне одговоре на питања у вези са решењима, дуговањима, каматама, жалбама и репрограмима.

Рад са странкама на терену, започет пре месец дана на подручју Срема, изазвао је велико интересовање обвезника, а термини у Суботици биће организовани све док буде заинтересованих.