U ovom trenutku, situacija na vojvođanskim vodotocima je redovna i još uvek nema značajnog porasta vodostaja.

Očekuje se da će sutra ili u sredu doći do porasta reke Dunav, s obzirom na to da je ova reka trenutno u porastu u toku kroz Nemačku, Austriju i u delu Mađarske, kao posledica velikih padavina.

Procenjuje se, na osnovu prognoza RHMZ-a, da će Dunav dostići nivo redovne odbrane od poplava. Vodostaj ove reke kod Novog Sada trenutno je na 250 centimetara, što je za tri sa bačke i dva metra sa sremske strane ispod granice za proglašenje redovne odbrane od poplava.

Reke Sava i Tisa, kao i banatski vodotoci, su u fazi stagnacije.

Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ prate situaciju na vojvođanskim vodotocima u skladu sa svojim nadležnostima.