У овом тренутку, ситуација на војвођанским водотоцима је редовна и још увек нема значајног пораста водостаја.

Очекује се да ће сутра или у среду доћи до пораста реке Дунав, с обзиром на то да је ова река тренутно у порасту у току кроз Немачку, Аустрију и у делу Мађарске, као последица великих падавина.

Процењује се, на основу прогноза РХМЗ-а, да ће Дунав достићи ниво редовне одбране од поплава. Водостај ове реке код Новог Сада тренутно је на 250 центиметара, што је за три са бачке и два метра са сремске стране испод границе за проглашење редовне одбране од поплава.

Реке Сава и Тиса, као и банатски водотоци, су у фази стагнације.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ прате ситуацију на војвођанским водотоцима у складу са својим надлежностима.