Пријем обвезника накнаде за одводњавање у Апатину биће организован сутра, 29. јула, од 9 – 15 часова.  Обвезници накнаде, не само из Апатина, већ и из околних места и општина, могу доћи у салу Скупштине општине Апатин, Улица Српских Владара 29.

На овај начин сви они који плаћају накнаду за одводњавање, а имају неке недоумице, од представника ЈВП „Воде Војводине“ могу добити појединачне одговоре на питања у вези са решењима, дуговањима, каматама, жалбама и репрограмима.

На истом месту моћи ће преузети и копије решења.