На Тамишу, у близини насеља Јаша Томић, санирана су оштећења на круни насипа.

Оштећења су настала  услед неовлашћеног кретања возила. Вожњу на овој деоници није спречило ни седам насипских капија, постављених пре годину дана.

Санација насипа у дужини од 1 километар финансирана је из Програма редовног одржавања заштитних објеката, а коштала је нешто више од три милиона динара.

Одржавање одбрамбених линија изузетно је важно за ЈВП „Воде Војводине“ како би се спремно дочекала било каква промена у водостајима река и успешно спровела одбрана од поплава. У овом случају, потребно је имати у виду да је Тамиш, иако у равници, заправо бујични водоток и да га карактерише нагла промена нивоа воде.