У току су радови на измуљењу канала познатог као Дунавац код Бачког Моноштора, који је споредни крак канала Пригревица-Бездан. До сада је измуљено 45.000 кубних метара наноса, од планираних 70.000 у овој години.

Измуљење се обавља помоћи пловног багера – рефулера и у складу са условима које је прописао Покрајински Завод за заштиту природе, с обзиром да овај канал припада Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“. Вредност радова износи 25 милиона динара.

Дунавац код Бачког Моноштора дугачак је око 2,3 километра. Како не припада главном току Хидросистема ДТД, није измуљиван деценијама уназад, што је и узроковало његово готово потпуно затварање. Ревитализација је започета 2019. године.

Захваљујући овим радовима, Дунавац код Бачког Моноштора поново ће бити проточан, што ће позитивно утицати на околни екосистем, а побољшаће и водоснабдевање овог дела Хидросистема ДТД.