Уговор о пројекту за другу фазу Програма за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији, потписан је данас у сали Градске куће у Сремској Митровици.

Уговор су потписали министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Бранислав Недимовић, в. д. директора ЈВП „Воде Војводине“, Срђан Кружевић, градоначелница Сремске Митровице, Светлана Миловановић, председница Општине Рума, Александра Ћирић и представник Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Миљан Ждрале.

У питању је друга фаза пројекта која укључује изградњу примарне инфраструктуре за наводњавање на територији општине Рума и града Сремска Митровица која ће се финансирати у износу до 15 милиона евра, преко Еврпске банке за обнову и развој (ЕБРД). 

ЈВП „Воде Војводине“ спровешће радове на изградњи црпне станице на каналу Јарачка јарчина, као и транзитног цевовода дужине 22 километра, до постојећих акумулација Борковац и Павловци. Предвиђено је да капацитет нове црпне станице буде један кубни метар воде у секунди. Захваљујући овим радовима, биће омогућено наводњавање око 3.500 хектара воћњака и винограда.  

„Овај пројекат је доказ да се у Србији итекако води рачуна о пољопривреди и, што је најважније, да се добро планира“, рекао је в. д. директора“, Срђан Кружевић. Он је истакао да је пројекат компликован за извођење, али и да ће радови убрзо почети.

„Паралелно ће се радити и канал Јарачка јарчина, који ће својим капацитетом моћи да наводњава 10 хиљада хектара, те са ових 3,5 хиљада хектара добијамо нову, велику површину земље у Срему која ће моћи да се напаја водом. Улагањем у пољопривреду, улажемо у нашу будућност“, завршио је Кружевић.

„Развој Републике Србије и развој пољопривреде допринео је томе да сваким даном имамо све више хектара под виноградима и воћњацима. Јужна падина Фрушке горе Богом је дана за такве активности. Без воде, у 21. веку, то више не може да се реализује“, рекао је министар Недимовић.

 Спровођењем овог пројекта извршиће се модернизација система за наводњавање, повећаће се могућност самог наводњавања, отпорност на екстремне климатске услове, а првенствено ће се унапредити делатност пољопривредне производње.