Tokom prošle godine, na kanalima HS DTD pokošeno je oko 2,9 miliona kvadratnih metara podvodnog rastinja i oko 1,6 kvadratnih metara trske. Ovi radovi na održavanju kanalske mreže vredni su blizu 37 miliona dinara.

JVP „Vode Vojvodine“ poseduje šest plovnih kosačica, koje su izuzetno značajne za održavanje funkcionalnosti kanala, posebno za potrebe navodnjavanja. U letnjim mesecima, kada postoji najveća potreba za vodom, bujanje vegetacije dovodi do opadanja nivoa vode na mestima vodozahvata korisnika.

Značaj ovih radova ogleda se u tome što se košenjem podvodne vegetacije omogućava nesmetani proticaj vode kanalima do sistema za navodnjavanje.