У уторак, 9. августа у Сремској Митровици, биће настављене консултације са странкама, обвезницима накнаде за одводњавање, у згради водопривреде, Променада 13, у периоду од 9 до 14 часова.

Након тога, у четвртак 11. августа и у уторак 16. августа, рад са обвезницима заказан је у Суботици, у згради Водопривредног предузећа „Северна Бачка“, Трг цара Јована Ненада 2, такође у периоду од 9 до 12 часова.

У непосредном контакту с представницима ЈВП „Воде Војводине“, обвезници ће добити одговоре на појединачна питања у вези са решењима, жалбама, опоменама, репрограмима, као и спорним дуговањима из периода када је овај посао радила Пореска управа.

На наведене локације могу доћи и обвезници из околних места и општина.